Curriculum

Geboren 19 augustus 1954;
gehuwd, 3 kinderen
Opleiding
Technische Hogeschool Delft 1971-1977
Uitgeoefende funkties
Medewerkend architect bij Treffers en Polgàr bv. (Nu: TOPOS bv)
te Waddinxveen: 1977-1985
Medewerkend architect bij Swinkels / Passchier / Bonneur / Westelaken bv (Nu: Architecten aan de Maas bv)
te Maastricht: 1985-1996
Eigen bureau sinds september 1996.


Belangrijkste projecten

1977-1985 :
woningbouw: groot aantal realisaties in sociale woningbouw, zowel in uitbreidingsgebieden als in stadsvernieuwing;
utiliteitsbouw: enkele kleinere projecten in kantoor- en winkelbebouwing;
ouderenzorg: naast diverse haalbaarheidsstudies enkele grotere realisaties van verzorgingshuizen, zowel renovatie als nieuwbouw.

1985-1996 :
woningbouw: studies en projecten in de vrije sector; enkele renovatieprojecten; enkele voor ouderen aangepaste projecten, zowel in de sociale- als in de vrije sector.
utiliteitsbouw: enkele projecten in kantoorbouw.
ouderenzorg: diverse studies en realisaties van verzorgingstehuizen, zowel renovatie als nieuwbouw. Enkele realisaties van nieuwe verpleeghuizen.
gezondheidszorg: meegewerkt aan het Academisch Ziekenhuis Maastricht; uitbreiding Radiotherapeutisch Instituut Limburg te Heerlen.
psychiatrie: meerdere realisaties van behandeleenheden van algemene psychiatrische ziekenhuizen.
zorg verstandelijk gehandicapten: realisatie van een woongemeenschap van 110 bewoners met alle voorzieningen te Bergen op Zoom.

Klik hier voor voorbeelden van projecten uit deze periode.

1996 - heden:

woningbouw: diverse vrijstaande particuliere woonhuizen; diverse verbouwingen; diverse woningbouwprojecten; stedebouwkundige- en haalbaarheidsstudies voor woningbouwprojecten.
utiliteitsbouw: verbouwing Gulpener Bierbrouwerij; verbouwingen Montessori College Maastricht; uitbreiding Parkhotel Rooding te Valkenburg, nieuwbouw Gemeentewerf Eijsden.

Dienstverlening

 • Locatiestudies
 • Haalbaarheidsonderzoeken *
 • Programma's van Eisen
 • Functionele analyses
 • Stedenbouwkundig ontwerp
 • Architectonisch ontwerp
 • Interieur ontwerp *
 • Technische projectuitwerking
 • Bestekken en begrotingen *
 • Aanbesteding, opdrachtverlening
 • Bouwbegeleiding
 • Vergunningen
 • Tijdsbewaking
 • Kostenbewaking *

de met * gemerkte taken worden zo nodig met externe ondersteuning verricht.

Algemeen

visie
Elke opgave die in handen van een architect wordt gegeven, is een opgave ván en vóór mensen. Bij het vervullen van de opgave staat de aandacht voor die mensen dan ook centraal. Aandacht voor de opdrachtgever, die aan de architect zijn opgave toevertrouwt en zijn eisen en wensen gehonoreerd wil zien; aandacht voor de gebruikers van het gebouw, wier leefomgeving door de architect wordt vormgegeven; aandacht voor de gemeenschap van mensen waarin de opgave gestalte krijgt, die in het eindresultaat een spiegel zoekt van zichzelf en van zijn cultuur.

aanpak
Vanuit mijn langjarige en veelzijdige praktijkervaring richt ik mij op alle voorkomende soorten projecten, waarbij zowel volledige als deel-opdrachten kunnen worden vervuld.
Voor de uitvoering van opdrachten wordt veel gebruik gemaakt van automatiseringstechnieken, vooral op het gebied van driedimensionale visualisatie en technisch tekenwerk. Klik hier voor meer informatie over de door mij gebruikte software.

Terug naar boven