Verbouwing Gulpener bierbrouwerij, Gulpen

projectindex

project: Verbouwing Gulpener bierbrouwerij, Gulpen
opdrachtgever: Gulpener bierbrouwerij
ontwerpjaar: 1997 realisatiejaar: 1998
projectomschrijving: Verbouwing Gulpener Azijn- en Mosterdfabriek tot magazijn voor de bierbrouwerij

toelichting
Doordat de productie van azijn en mosterd is verplaatst naar elders kwam het gebouwencomplex vrij en is besloten het centraal magazijn van de Gulpener Bierbrouwerij hier onder te brengen. Het complex bestaat uit een optelling van in verschillende perioden gerealiseerde bouwdelen, die elk hun eigen karakter hebben. Door de bestaande binnenplaats te bebouwen wordt nogmaals en bouwdeel toegevoegd.

bestaand

nieuw

Er is voor gekozen de huidige toevoegingen een hedendaagse uitstraling te geven, die zich duidelijk onderscheidt van de vorige bouwfasen. Zo blijft de ontstaansgeschiedenis van het complex afleesbaar. Het oudste deel van de voormalige fabriek wordt in deze fase deels gesloopt. Het hiervan overblijvende stuk wordt om diezelfde reden benadrukt door de gevels ervan in een donkerrode kleur te schilderen.

 

 

De nieuw toegevoegde geveldelen en luifels worden uitgevoerd met een bekleding van metalen golfplaten, zilverkleurige afgewerkt, die in de straal van de golvende gevel worden gebogen. De beglaasde gevel van de Azijnfabriek wordt bekleed met een grootformaat foto (6x20 m.!) van gerst en bier.