33 Woningen Hereweg-Delleweg te Landgraaf

projectindex

opdrachtgever: Altus Advies & Ontwikkeling bv. Houten
ontwerpjaar: 1994 realisatie: 1996
projectomschrijving: 33 vrije-sector koopappartementen, aangepast voor zorgverlening op maat via een zorgabonnement.

toelichting
Het project is gelegen op de hoek Hereweg-Delleweg te Landgraaf, op een vrij sterk aflopend terrein. Van dit hoogteverschil is gebruik gemaakt door de woningen aan de achterzijde een halve verdieping lager te situeren. Door de licht gekromde vorm van de bouwblokken ontstaat een centraal atrium, dat met een glazen kap is afgedekt. Hier zijn de toegangen tot de woningen gesitueerd. De woningen zijn geheel afgestemd op het gebruik door ouderen, waarbij het mogelijk is bij optredende zorgbehoefte zorg op maat aan huis te verkrijgen. Hierdoor kan eventuele opname in een verzorgings- of verpleeghuis voorkomen of tenminste lang uitgesteld worden.

De woningen voldoen geheel aan de richtlijnen voor ‘aanpasbaar bouwen’ en ‘geboden toegang’. Ook is de indeling van de woningen zodanig dat verzorging van een langdurig bedlegerige mogelijk is. Aan de achterzijde ligt de verdiept aangelegde parkeervoorziening. Begroeide pergola's onttrekken hier de geparkeerde auto's grotendeels aan het oog. De balkons aan de voorzijde van het complex zijn voorzien van een glazen afscherming welke extra privacy en reductie van het verkeerslawaai verschaft.