13 woningen in plan Heistraat fase 2
te Landgraaf
projectindex
 
 
 
 
 
 
 

project: 13 woningen in bestemmingsplan Heistraat fase 2 te Landgraaf
ontwerpjaar: 2003
realisatiejaar: 2004
projectomschrijving: 13 vrijstaande woningen
opdrachtgever: Planbureau Tummers te Maarheeze

klik hier voor foto's van het gerealiseerde project

toelichting

Voor de situering van de woningen is de verkavelingssuggestie van de gemeente vrij nauw gevolgd. Aangezien de afmetingen van de kavels dit toelaten, zijn de woningen als vrijstaande woning ontworpen ten behoeve van maximale privacy voor de bewoners. Tevens wordt op deze wijze, onder andere door het ontbreken van achterpaden, een bijdrage geleverd aan een sociaal veilige woonomgeving.

Het vanuit duurzaam bouwen ontwikkelde woningontwerp leidt ertoe dat in de verkaveling de bijgebouwen van de woningen, zijnde de berging met carport en de werkkamer, steeds aan de noordzijde van de woning zijn gesitueerd. Hierdoor kunnen de verblijfsruimten van de woning aan de zuidzijde liggen en zo veel mogelijk profiteren van passieve zonne-energie.

Vogelvlucht, gezien vanaf oostzijde
 


Het woningontwerp is ontwikkeld met als leidend principe het zongericht bouwen.Om dit te realiseren zijn de dienstfuncties en verkeersruimten zo veel mogelijk aan de noordzijde, en de verblijfsruimten aan de zuidzijde gesitueerd. Vanwege de nabijheid van de naburige woningen zijn de glasvlakken in de verblijfsruimten als hoekramen vormgegeven, zodat ook van de zontoetreding op oost- en westgevel wordt geprofiteerd.

Straatbeeld

klik op de afbeelding voor een uitgewerkte versie

 

De noordgevel van de hoofdbouwmassa is als een gesloten "rug" vormgegeven. Hij onderscheidt zich door de afmetingen van de raamopeningen en in kleur en materiaal van de zuidgevel, welke lichter en opener is. In voor- en achtergevel wordt de zonering van de woningindeling zichtbaar door de overgang van deze twee geveltypen. Ze worden van elkaar losgehouden door verticale kozijnstroken.

 

Woningtype1

 

Woningtype 1 (levensloopwoning) heeft een extra verblijfsruimte op de begane grond die, afhankelijk van de levensfase van de bewoners, diverse functies kan vervullen. In eerste instantie wordt de ruimte aangeboden als werk- of speelkamer, maar de voorzieningen om een extra slaapkamer en badkamer te realiseren zijn reeds aanwezig. De positie van de keuken, aan voor- of achtergevel, is ter keuze; en ook de verdieping leent zich voor verschillende indelingen.

 

Plattegronden type 1

 

Woningtype 2

 

De Ruimtewoning (type 2 ) kenmerkt zich door de aanwezigheid van een indeelbare zolder waar (een) extra kamer(s) kunnen worden gemaakt.
Ook hier is de verdieping anders indeelbaar en kan de positie van de keuken gekozen worden. Ook een gesloten keuken behoort tot de mogelijkheden.
Wat de toegankelijkheid en bruikbaarheid voor minder validen betreft is ook van deze woning de begane grond geheel toegankelijk uitgevoerd. Het toilet bij de entree is uitgevoerd als bezoekbaar toilet.

 

Plattegronden Type 2

Straatbeeld

klik op de afbeelding voor een uitgewerkte versie