Verbouwing Centrum voor Natuur en Milieu Educatie te Maastricht

 

projectindex
 
 
 
 
 
 
 

project: Verbouwing Centrum voor Natuur en Milieu Educatie te Maasticht
ontwerpjaar: 2002
realisatiejaar: 2002
projectomschrijving: Verbouwing Centrum voor Natuur en Milieu Educatie

toelichting

Stichting CNME Maastricht en Mergelland is een Publiek-Privaat samenwerkingsverband waarin de gemeente Maastricht en een dertigtal (natuur- en milieu) organisaties samenwerken aan het vergroten van draagvlak voor natuur en milieu in Maastricht.
Via een regioconsulent NME gebeurt dat ook in het Mergelland. Actief betrekken van mensen bij de zorg voor hun leefomgeving is daarbij een belangrijk uitgangspunt.
Stichting CNME bundelt krachten voor de duurzame en ecologische ontwikkeling van de woon- werk- en leefomgeving in Maastricht en Mergelland.
De stichting werkt vanuit verschillende locaties in de gemeente Maastricht. Eén daarvan is de voormalige Stadskwekerij van de Gemeente Maastricht aan de Drabbelstraat, in het Jekerdal. De locatie is overgenomen van de gemeente en al een aantal jaren in het bezit van de stichting. Hier is men o.a. bezig met de ontwikkeling van een natuurtuinencomplex en een tuin waar op ecologische wijze zaden worden gekweekt voor gebruik in schooltuinen e.d.

Plattegrond bestaande toestand
 
De bestaande gebouwen van de oude Stadskwekerij werden in het verleden gebruikt in het kader van het onderhoud van de gemeentelijke plantsoenen en van planten die geplaatst waren in de gebouwen van de gemeentelijke diensten. Het complexje bestaat uit een tweetal eenvoudige, loodsachtige gebouwen, ongeveer in elkaars verlengde geplaatst, met daartussen een houten opslagruimte. Achter het oudste van de twee gebouwen ligt een kassencomplex.

 

Bestaande situatie vanaf terreinzijde

 

Nieuwe situatie vanaf terreinzijde

 

 

De opgave bij de verbouwing ligt in het geschikt maken van het complex voor de nieuwe functie, waarbij de aanwezige werkplaatsen en opslagruimten deels worden omgezet in ruimten voor groepsinstructie, kantoorfunctie, kantine en dergelijke.
De bestaande houten opslagruimte tussen de twee delen van het bestaande gebouw is gesloopt; daarvoor in de plaats is op deze plek een nieuwe tussenbouw ontworpen die zowel de nieuwe hoofdtoegang van het complex vormt, als ook de verbindingsschakel tussen de beide bestaande delen.

 

Bestaande situatie vanaf straatzijde

Plattegrond nieuwe situatie
 

In het (op de tekening) rechter gebouw is de instructieruimte ontstaan door het maken van een grote doorbraak. De bestaande dakconstructie wordt hier ondersteund door een gelamineerde houten ligger. Deze rust op twee nieuwe kolommen; hiervoor zijn twee ongeschilde eiken boomstammen gebruikt.
Het linker gebouw huisvest diverse functies, met name voor het personeel, en dient als toegang naar het gehandhaafde kassencomplex.

 

Nieuwe situatie vanaf straatzijde

 

De tussenbouw is uitgevoerd met een zadeldak waarvan de richting loodrecht staat op die van de bestaande gebouwen. Zo wordt een duidelijk accent aan de nieuwe hoofdtoegang gegeven. Ook vormt de bijzondere materialisatie van deze tussenbouw een visitekaartje voor de stichting CNME. Het geheel is volledig uit hout opgetrokken, waarbij de draagconstructie bestaat uit spanten van ongeschilde dennenstammen, die weer rusten op kolommen van eiken stammen. Het dak bestaat uit vuren dakbeschot op vuren gordingen en de dakbedekking bestaat uit Western Red Cedar shingles.

De gehele verbouwing is zo veel mogelijk op duurzame wijze uitgevoerd. In het oog springt de toepassing van een begroeid dak, dat in eigen beheer wordt aangelegd; verwerking van het regenwater op eigen terrein door middel van een infiltratievijver; toepassing van een warmtepomp met aardlussen voor de ruimteverwarming. Voor de buitenbetimmeringen is populierenhout gebruikt, dat is "gebakken" onder onttrekking van zuurstof voor de verduurzaming. Hierdoor verkrijgt het duurzaamheidsklasse 1 á 2. Verder is vermeldenswaard dat op verschillende plaatsen in het interieur leemstuc is toegepast.

 

Gebouw entree

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanzicht van veraf

 

Geveldetail