Verbouwing woonhuis Maas te Noorbeek

 

projectindex
 
 
 
 
 
 
 

project: Verbouwing woonhuis Maas te Noorbeek
ontwerpjaar: 2001
realisatiejaar: 2001
projectomschrijving:
Realisatie van een nieuw achterhuis bij een bestaande woning in het beschermd dorpsgezicht van Noorbeek.

toelichting

De woning bestaat uit een oorspronkelijke zeer ondiepe boerenwoning met nog deels zichtbare vakwerkconstructies, en een latere aanbouw aan de achterzijde welke is gerealiseerd begin jaren '70. Bij de realisatie daarvan is het grootste gedeelte van de achtergevel verwijderd.
De opdrachtgever wenst het pand te vergroten ten behoeve van de woonkwaliteit, waarbij realisatie van een slaapkamer met badkamer op de begane grond voorop staat, en ten behoeve van een atelierruimte op de verdieping.
Het plan gaat uit van sloop van de aanbouw aan de achterzijde en realisatie van een nieuwe, 2 meter diepere aanbouw over twee bouwlagen, waarin de gevraagde ruimte kan worden gevonden.

Bestaande situatie

 
Bij het ontwerp van de nieuwe aanbouw is uitgegaan van een duidelijk contrast tussen de oorspronkelijke boerenwoning en de nieuwbouw, door deze in een hedendaagse architectuur vorm te geven. Deze twee bouwdelen worden gescheiden door een verticale, terugliggende kozijnstrook, welke over de gehele hoogte doorloopt. Het dak van deze zone is lager gelegd dan het dak van het nieuwe bouwvolume,
hierdoor ruimte biedend voor een goede aansluiting tussen oud en nieuw. Vanuit het interieur is door deze zone de oorspronkelijke vakwerkgevel zichtbaar.

Nieuwe situatie

 

De achtergevel van de aanbouw is royaal voorzien van glas ten behoeve van ruime daglichttoetreding en met het oog op het aanwezige uitzicht. De glaspartij op de verdieping loopt om in de rechter zijgevel en tast de eenvoudige hoofdvorm aan, zich richtend op het ruime uitzicht. Ook het buitenterras op de begane grond, vormgegeven door een iets terugliggende pui en een opgehangen luifel, vervult deze aantastende functie, maar richt zich meer op het ontvangen van de avondzon. Door toevoeging van enkele kleinere ramen en bovenlichtstroken en door de indeling van de glaspuien wordt verwezen naar de maat en schaal van de bebouwing in de directe omgeving.

 

Plattegrond Begane Grond

 

Bij de materiaal- en kleurkeuze wordt uitgegaan van geschilderd metselwerk voor de gevels van bestaand en nieuw werk. De bestaande gevels in wit; voor de nieuwe gevels wordt een licht grijze tint voorgesteld, afgewerkt met een diep donkergrijze plint. De bestaande kozijnen worden geschilderd in een donkere kleur; het vakwerk blijft zwart. De kozijnen van de nieuwbouw worden uitgevoerd in hout, geschilderd in een donkere kleur. De raamdorpels in grijs gezoete hardsteen; de dakranden in naturel zink.

Achterzijde

 


Plattegrond Verdieping

 

Detail hoekraam